top of page
Sky

C onstaq

Vi fokuserar på att skapa stabilitet i den turbulenta och ständigt föränderliga världen av IT-lösningar

Mjukvarudefinierad lagring

DevOps

Infrastruktur-som-en-tjänst

Containerisering

Hyperkonvergens

IT-konsultverksamhet

Managed Hosting

Elasticitet

Molntjänster

Öppen källa

Infrastruktur-som-kod

dc-workers.png

Vad vi kan

Några av de teknologier, plattformar, gemenskaper och utrustning som vi aktivt arbetar eller har arbetat med de senaste åren.

Lagringssystem

Ceph (Red Hat och upstream), Linstor, ZFS, NetApp, Nexenta, Compellent

Operativ system

Debian och derivat, RHEL/CentOS och derivat, FreeBSD, OpenBSD, Microsoft servers

Lite allt möjligt

Ansible / AWX, Puppet, Kubernetes / Docker / Podman / Swarm / LXC/LXD, Terraform, MySQL/MariaDB/Galera/Percona, MSSQL, Exchange, Dovecot, Stalwart, Zimbra, Apache, Nginx, Haproxy, Varnish, Pacemaker, Corosync, Restic, Veeam, Nagios, Icinga, OpenVAS, Wazuh, Nexus, med flera

Virtualiserings platformar

Openstack (med >1000 vms), VMware (med >1000 vms), Proxmox
(med >500 vms), Xen, Hyper-V, Ovirt.

Nätverk Hårdvaruleverantörer / Protocol

Cisco, Dell/Force10, Juniper, HP, FS, Extreme, BigIP, L1/L2/L3, BGP, OSPF, RIPE, LIR,

Publika moln

AWS, Azure, Binero Cloud och andra Openstack publika moln

Partner-as-a-Service

Med så många "aaS"-förkortningar som det pratas om kan det vara svårt att välja de mest relevanta IT-tjänsterna som krävs för att driva ditt företag på mest effektiva sätt. Vi ser inte våra kunder som försäljningsmål, utan som partners som har anförtrott oss en viktigt aspekt av deras verksamhet och vi strävar efter att bli värdiga det förtroendet och ta oss an nya utmaningar tillsammans.

Vi inleder vårt samarbete genom att analysera ert affärsbehov och därefter skräddarsy produkter och lösningar för att uppnå det bästa resultatet på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi jobbar först och främst med människor, inte ettor och nollor, och vi förstår vikten av en varaktig relation i den turbulenta IT-världen som blir mer och mer komplex för varje dag.

Våra tjänster

Managed services

Backup

Säkerhetskopiering av alla datavolymer från offentliga och privata moln, virtuella och fysiska servrar, stöd för alla operativsystem och datatyper. Vi hjälper till att bedöma nödvändiga lagringsperioder, typ av säkerhetskopiering och planera relevant säkerhetskopieringsschema.

DevOps och IaC

Vi använder främst Git som versionskontroll i samband med Ansible och AWX / Tower för att automatisera och hantera utrullning och drift av infrastruktur.

Prestandaövervakning, skalning och optimering

Vi bygger upp enkla eller komplexa tjänster för insamling av prestanda och analyslösningar för att lagra prestandametrik för hårdvara, resurser och applikationer över tid. Stresstestning kan också genomföras för att simulera  toppbelastningsförhållanden, därefter kan vi skala och optimera systemen.

Övervakning

Vi använder öppen källkodsverktyg för att övervaka resurser och tjänster och skicka meddelanden genom alla nödvändiga kommunikationskanaler om det finns anledning till oro. Vi kan meddela dig och ditt team, eller så kan vi etablera rutiner för att Constaq ska ta emot larmmeddelanden och korrigera problemen.

Infrastructure-as-a-Service

Vi tillhandahåller virtuella datacenter där du enkelt kan driftsätta och konsumera virtuella resurser som Compute, Network och Storage. Utifrån ditt företags behov.

Säkerhet och säkerhetscanning

Vi använder öppna källkodsverktyg som är beprövade i industrin för att skanna och bedöma offentligt exponerade resurser, servrar och nätverkstjänster för att leta efter potentiella säkerhetshot och svaga punkter.

IT-konsult

Infrastruktur

Vi hanterar och tar ansvar för din IT-infrastruktur helt eller delvis beroende på vad som bäst passar ditt företags behov och interna IT-kompetens.

Kostnadskontroll

Vi samlar in data om prestanda, optimerar resursanvändning, finjusterar systemkomponenter och utnyttjar öppna källkodsteknologier. Alla dessa åtgärder kan ha stor positiv inverkan på din IT-budget.

Moln migrering

Behöver du migrera från en leverantör till en annan? Sammanfoga eller dela olika delar av plattformen? Constaq kan hjälpa till att planera, testa och genomföra migration..

Publika moln

Vi hjälper Software-as-a-Serivice -företag att hantera kostnader och förbättra prestanda i offentliga moln som AWS, Azure och liknande svenska leverantörer.

Hybrida moln

Integration av privata och publika molntjänster, baserat på dina affärsbehov. Vi säkerställer att komplexa distribuerade lösningar är säkra och presterar bra.

röd hatt

Vi har RHCSA- och RHCE-certifieringar och kan hjälpa dig med Red Hat-produkter.

Slutförda projekt

Vi migrerade 1500 virtuella maskiner från en proprietär virtualiseringsplattform till en öppen källkodsplattform, samtidigt som vi underhöll den underliggande infrastrukturen. Detta hjälpte vår kund att spara på driftkostnader och frigjorde resurser för andra projekt.

Vi hjälpte till att kombinera och utnyttja on-prem- med AWS- och Azure-tjänster för att bygga en hybrid molnlösning, enligt geografiska begränsningar.

Vi hjälpte vår kund att migrera 250 TiB data från en lagringsplattform till en annan. Vi hjälpt kunden att välja en lagringsplattform för deras behov. Vi implementerade och genomförde migrering till den nya plattformen.

dc-workers2.png

Per Palmer

VD, Comaea International

"Vi älskar att arbeta med Constaq-teamet - de är otroligt serviceinriktade, tekniskt skickliga och har hjälpt oss att installera och hantera en mycket skalbar serverinfrastruktur i flera länder och regioner."
background11.png

Använd vår kunskap och erfarenhet inom din IT-infrastruktur

bottom of page